پرینت

      بشرح مصوبه شماره 477/34656مورخ 94/5/19 مجلس شورای اسلامی به پیوست افراد حقیقی یا حقوقی که اصل مالیات خود را مربوط به سالهای 1377 لغایت 1381 پرداخت کرده یا ترتیب پرداخت آنها را بدهند از بخشودگی جرائم برخوردار خواهند بود. لذا از متقاضیان دعوت می­شود جهت بررسی وضعیت خود به سازمان امور مالیاتی مراجعه نمایند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی