بخشنامه در خصوص بخشودگی جرائم مالیاتی بر تجمیع عوارض

SEO анализ сайта
шаблоны SmartAddons joomla

پرینت

      بشرح مصوبه شماره 477/34656مورخ 94/5/19 مجلس شورای اسلامی به پیوست افراد حقیقی یا حقوقی که اصل مالیات خود را مربوط به سالهای 1377 لغایت 1381 پرداخت کرده یا ترتیب پرداخت آنها را بدهند از بخشودگی جرائم برخوردار خواهند بود. لذا از متقاضیان دعوت می­شود جهت بررسی وضعیت خود به سازمان امور مالیاتی مراجعه نمایند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

авто детали
фото новинки