پرینت

قابل توجه کلیه بازرگانان و فعالین اقتصادی محترم عضو اتاق بازرگانی ، صنایع معادن و کشاورزی شیراز

 

با توجه به به اجرای اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم از ابتدای سال 1395 و به استناد ماده 274 قانون مزبور، موارد ذیل به عنوان "جرم" محسوب می گردد. مراتب جهت آگاهی و اطلاع اعلام میدارد. امید است مورد رعایت واقع شود :

1.تنظیم دفاتر، اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آن


2.اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن


3.ممانعت از دسترسی ماموران مالیاتی به اطلاعات مالیاتی و اقتصادی خود یا اشخاص ثالث در اجرای ماده 181 این قانون و امتناع از انجام تکالیف قانونی بر ارسال اطلاعات مالی موضوع مواد 169 و 169 مکرر به سازمان امور مالیاتی کشور و وارد کردن زیان به دولت با این اقدام.


4.عدم انجام تکالیف قانونی مربوز به مالیات های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با وصول یا کسرمالیات مودیان دیگر و ایصال آن به سازمان امور مالیاتی در موعد قانونی تعیین شده.


5.تنظیم معاملات و قراردادهای خود، بنام دیگران یا معاملات و قراردادهای مودیان دیگر بنام خود، برخلاف واقع.


6.خودداری از انجام تکالیف قانونی درخصوص تنظیم و تسلیم اظهارنامه های مالیاتی حاوی اطلاعات درآمدی و هزینه ای در 3سال متوالی


7.استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر بمنظور فرار مالیاتی

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی