پرینت

اقدامات صورت گرفته توسط سازمان تأمین اجتماعی حسب اطلاع جناب آقای دکتر نوربخش مدیرعامل محترم سازمان تأمین اجتماعی، در جهت اقتصاد مقاومتی،  بمنظور اجرای سیاستهای کلان اقتصاد مقاومتی و بهبود فضای کسب و کار، اقدامات ذیل توسط آن سازمان محترم با همکاری وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و تعاون، کار و رفاه اجتماعی صورت گرفته است که به کلیه واحدهای اجرایی تابعه ابلاغ و همچنین دستورالعمل اجرایی بخشودگی جرایم کارگاههای ذکر شده است :


1. احصاء مشاغل سخت و زیان آور موضوع بند (ب) ماده یک آیین نامه اجرایی کارهای سخت و زیان آور و تعدیل مشاغل سخت و زیان آور از 1066 شغل به 13 فعالیت کاری با تصویب موضوع در شورایعالی حفاظت فنی.


2. ایجاد تسهیلات به کارفرمایان مدیون مشمول قانون تأمین اجتماعی در چارچوب قرارداد خرید دین فیمابین این سازمان و بانکهای عامل طرف قرارداد.


3. ایجاد تسهیلات برای کارفرمایان مدیون مشمول قانون تأمین اجتماعی زیر 100 نفر بیمه شده در تقسیط بدهی های معوقه و جلوگیری از هرگونه بازداشت و برداشت آن قسمت از تسهیلات بانکی که از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت و توسط بانکهای عامل به کارفرما در رونق بخش تولید پرداخت می گردد.


4. تدوین آیین نامه اجرای ماده 13 قانون استفاده از حداکثر توان تولیدی و خدماتی کشور درخصوص بخشودگی جرائم کارفرمایان خوش حساب واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی و طی فرآیند تصویب آن در هیأت محترم وزیران و پیگیری تصویب ضوابط اجرایی بخشودگی جرائم کارفرمایان مزبور در هیأت مدیره محترم سازمان.

 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی