پرینت

نمایشگاه آگروتک ایران Iran Agro Tech

4-7 آذرماه 1395 در محل ننمایشگاه های بین المللی تهران

یکی از مهم ترین نمایشگاه ای بین المللی ایران در حوزه محصولات و فناوری کشاورزی، گیاهی، ارگانیک و صنایع وابسته به حساب می آید. هدف از برگزاری این نمایشگاه تخصصی صنعت کشاورزی معرفی توانمندی های تولید، بعنوان بازوی پرتوان تعاملات تجاری، اقتصادی، بازرگانی و علمی است و هم چنین ارائه قابلیت های فنی، تخصصی صنعتگران و تولید کنندگان کشور و فراهم نمودن زمینه های ارتباط و تعامل بین فعالان این صنعت با تجارب شرکت های خارجی حاضر در نمایشگاه است. این نمایشگاه به نوبه خود هم در ارتقاء سطح کمی و کیفی تولید و صادرات نقش داشته و هم با گرد آوردن جمعی از تولید کنندگان و وارد کنندگان، بستر و فرصتی مناسب جهت ظهور دستاودها و محصولات ونیز تسهیل در تبادل دانش فنی روز بوجود می آورد.