پرینت

نمایشگاه نفت و گاز سنگاپور OGm Tech

9-12 آذر ماه 1395 

این نمکایشگاه رویدادی مهم در صنعت نفت و گاز آسیا برای نمایش جدیدترین راهکارهای تولید صاحبان فناوری به شمار می اید. در فضای چالش انگیز و رقابت امروز، شرکت های نفت و گاز نیاز زیادی به سرمایه گذاری در فناوری های نوآورانه برای ساخت قطعات و اجزایی دارند که نه تنها پیچیده هستند، بلکه از استانداردهای بالایی نیز برخوردارند. همزمان ا این رویداد، کنفرانس و نمایشگاه فراساحل جنوب شرق اسیا(OSEA) که حضور در آن برای متخصصان بسیار موثر است نیز برگزار می شود. در نمایشگاه فناوری نفت و گاز سنگاپور شرکت های تولید کننده قادر خواهند بود جهت بهبود فرایندهای تولید خود با مهم ترین شرکت های سازنده تجهیزات نفت و گاز ارائه دهنده آخرین فناوری ها ارتباط برقرار نمایند. 

جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص جزییات این نمایشگاه به سایت: WWW.OGMTECH.COM مراجع فرمایید.