پرینت

 برگزاری همایش تجار عرب در تونس. 18 و 19 آبان ماه سال جاری برابر با 8 و 9 نوامبر 2016

 

طبق اطلاع واصله از سازمان توسعه تجارت ایران، وزارت امور خارجه، سازمان صنعت، معدن و تجارت وهم چنین سفارت ج.ا.وایران در تونس به اطلاع می رساند در تاریخ 18 و 19 آبان ماه برابر با 8 و 9 نوامبر 2016، همایش تجار عرب در تونس برگزار می گردد. 

در صورت تمایل به حضور در این همایش، با دفتر بازرگانی کشورهای عربی و آفریقایی سازمان توسعه تجارت ایران تماس حاصل فرمایدد.