پرینت

نمایشگاه پول و سرمایه شانگهای بزرگترین نمایشگاه سرمایه گذاری و امور مالی در چین به حساب می آید. این نمایشگاه بعنوان مهم ترین جایگاه معاملات ارزی و سهامی و اطلاعات مالی شخصی رویدادی سالانه و منحصر بفرد است که متخصصان امور مالی می توانند در آن گرد هم آمده و باهم معامله کنند. زیرا اقتصاد بسرعت در حال رشد چین باعث شده تا خدمات تأمین مالی برای کسب و کارهای کوچک و متوسط بسیار مورد تقاضا باشند. نمایشگاه پول و سرمایه شانگهای از زمان اولین دوره برگزرای خود در سال 2003 شاهد و عامل توسعه فوق العاده بازار سرمایه و تأمین مالی چین بوده است. این نمایشگاه فرصت گفتگو با متخصصان را در مورد طیف کاملی از محصولات نوین و نوآورانه سرایه گذاری برای سرمایه گذاران خصوصی و نهادی فراهم می کند.  در دوره گذشته نمایشگاه پول و سرمایه شانگهای بیش از 245 شرکت مالی مهم از بخش های بانکداری، بیمه، شرکت های تعاونی سرمایه  گذاری در سهام، اوراق بهادارتراست، ارز، فلزات گرانبها و مشاوران مالی مستقل گردهم آمدند تا محصولات و خدمات خود را به بیش از 135000 فرد و موسسه سرمایه گذار معرفی کنند. 

محصولات ارائه شده در این نمایشگاه: 

خدمات بانکداری، بیمه، اوراق بهادار، تراست، مدیریت ثروت، ارزريال مالیه شرکتی، فن آوری مالی، خدمات مشاورهو...

جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت www.moneyfair.org