پرینت

دومین نمایشگاه منسوجات خانگی - اصفهان 

از 24 - 28 اسفند 95 

برابر با 14-18 March 2017

جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص جزییات این نمایشگاه به آدرس سایت www.isfahanfair.ir  مراجعه فرمایید.