پرینت

به اطلاع مي رساند، اتاق بازرگاني استان البرز در نظر دارد، هيأتي تجاري – بازاريابي را متشكل از اعضاء و ساير علاقمندان جهت انجام مذاكرات تجاري و بازديد از نمايشگاه سنگ ورونا به ايتاليا، در اواخر شهريور ماه اعزام نمايد.

همچنين برنامه ريزي شده، از اين فرصت استفاده و سفري نيز به يونان انجام پذيرد.

ضمن دعوت از كليه اعضاء و فعالان اين حوزه براي حضور در هيأت، تقاضا مي شود براي كسب اطلاعات بيشتر در اين خصوص، علاقمندان با اتاق بازرگاني البرز با شماره تلفن 33463773 - 024 تماس حاصل نمايند.