پرینت
 

احتراماً به اطلاع می رساند شورای مشترک بازرگانی ایران و یونان در نظر دارد به مناسبت برگزاری هفته کارآفرینی بانوان در حوزه بالکان توسط انجمن کارآفرینی زنان یونان و اتحادیه زنان بازرگان بالکان، که در تاریخ 32 -  20 آبانماه سالجاری، در شهر تسالونیکی یونان برگزار خواهد شد هیأتی متشکل از بانوان کارآفرین را برای تقویت حضور بانوان با هدف توسعه تجارت در حوزه بالکان و مدیترانه به آن کشور اعزام نماید.

علاقمندان برای حضور در هیأت فوق می توانند با شورای مشترک بازرگانی ایران و یونان با اطلاعات ذیل تماس حاصل نمایند:


تلفن(۱۵ خط): ۶۶۹۴۹۱۰۳-۲۱ ۰ 


فاکس: ۶۶۹۰۰۲۳۰-۲۱ .