پرینت

اعزام هیأت تجاری به ایتالیا:

 

سازمان توسعه تجارت ایران با همکاری سازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان در راستای توسعه صادرات غیرنفتی و گسترش بازار های هدف صادراتی، همزمان با برگزاری نمایشگاه بین المللی سنگ ورونا از تاریخ 8 تا 11 مهرماه سال جاری هیأت تخصصی تجاری به ایتالیا اعزام می نماید.