پرینت

نشست تجاری با حضور هیأت تجاری متشکل از 48 شرکت از جمهوری چک به سرپرستی وزیر امورخارجه آن کشور در روز یکشنبه 15 شهریور از ساعت 9:30 صبح در طبقه دهم اتاق ایران برگزار می گردد. افراد مایل به شرکت در این نشست با شماره تلفن 02185732362 تماس حاصل فرمایند.