پرینت

سازمان توسعه تجارت ایران با همکاری سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل همزمان با برگزاری نمایشگاه بین المللی کشاورزی، صنایع غذایی و بسته بندی تفلیس از تاریخ 27 لغایت 30 آبان ماه سال جاری هیأت تجاری - بازاریابی، کشاورزی و غذایی به کشور گرجستان اعزام می کند. متقاضیان به حضور در هیأت ذکر شده با شماره های 02166953476 و 02166480041 تماس حاصل فرمایند.