پرینت

به آگاهی می رساند، اتاق ایران در نظر دارد همزمان با سفر معاون محترم اروپا و آمریکا وزارت امور خارجه به کشور مکزیک در تاریخ هشتم لغایت دوازدهم آذرماه سال جاری، هیأتی تجاری در زمینه های صنعت، کشاورزی، حمل و نقل و خدمات بانکی و بیمه ای به این کشور اعزام نماید.

از شرکت ها و صاحبان صنایع که علاقمند به حضور در هیأت تجاری مذکور دعوت بعمل می آید تا یک نسخه پروفایل و اطلاعات خود را به زبان انگلیسی، شامل مشخصات شرکت، نوع فعالیت و علاقمندی به مذاکره با شریک تجاری زمینه مورد نظر، تا پایان وقت اداری 13 / 8 / 94 به نمابر بشماره 88825111 ارسال نمایید.

بدیهی است امور تدارکاتی و هزینه های سفر متعاقباً اعلام خواهد شد.