پرینت

سمینار همکاری های اقتصادی ایران و چین در زمینه نفت، گاز و پتروشیمی با حضور 60 شرکت چینی روز یکشنبه 19/ اردیبهشت ماه 1395 ساعت 14:30 در طبقه هشتم اتاق بازرگانی و صنایع ایران و چین برگزار می شود. برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت www.iccci.ir  مراجعه و مراتب حضور خود را حداکثر تا پایان وقت اداری سه شنبه 1395/02/14 به دبیرخانه این اتاق به شماره نمابر 02188304140 ارسال نمایید.