پرینت

کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی در نظر دارد تا سمیناری تحتت عنوان سمینار بازرسی کالا،یک ضرورت یا پدیده ای مزاحم در تجارت خارجی کشور در روز چهارشنبه 27 شهریورماه 1392 برگزار نماید.

علاقه مندان می توانند اطلاعات بیشتر را از طریق فایل پیوست دریافت نمایند.

 

 

 

 

 

 

pdf1