پرینت

sanat va othagh

 

 

دومین همایش تعامل صنعت و دانشگاه در تاریخ 30 بهمن و اول اسفند ماه 1392 در اتاق کرمان برگزار می گردد.

 

 محورهای همایش:

 

 

1. آسیب شناسی نظام آموزش عالی و تعامل صنعت و دانشگاه

 

2. تنگناها و مشکلات موجود در مسیر ارتباط صنعت و دانشگاه و روش های برون رفت از آنها

 

3. موانع قانونی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ارتباط صنعت و دانشگاه

 

4. توسعه صنعت و آموزش عالی بر مبنای آمایش سرزمین

 

5. تعامل صنعت و دانشگاه در چارچوب اقتصاد مقاومتی

 

6. تعامل صنعت و دانشگاه در بهبود فضای کسب و کار

 

7. اقتصاد دانش بنیان و تعامل صنعت و دانشگاه

 

8. زیرساختارها و راهکارهای استفاده از دستاوردهای علمی دانشگاه ها در صنعت

 

9. تبیین مدل ارتباطی صنعت و دانشگاه با تکیه بر مدل ایرانی- اسلامی

 

 

 

 

آدرس : کرمان - خیابان شهید لاری نجفی - کوچه شماره یک - پلاک 23
اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی کرمان
مرکز تحقیقات و بررسی های اقتصادی ، آموزش و انتشارات
تلفن : 2442467 - 2435147 - 0341
فکس : 2438370
کد پستی : 7619655541
 

 

جهت دریافت اطلاعات بیشتر به وب سایت www.iuconf.ir  مراجعه نمایید.