پرینت

با توجه به تأکیدات ریاست محترم جمهور بر لزوم تعامل هرچه بیشتر دولت تدبیر و امید با دیگر بخش های دولتی و خصوصی کشور و  با در نظر گرفتن اهمیت نقش مدیران در توسعه صنعت و تجارت،که مقدمه ای در رشد و شکوفایی اقتصادی کشور و تحقق شعار حماسه اقتصادی می باشد، مؤسسه آموزشی و پژوهشی اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران ضمن دعوت از مسئولین محترم نهادریاست جمهوری، وزارت صنعت معدن و تجارت، وزارت نیرو، مجلس شورای اسلامی و همچنین اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در نظر دارد همایشنقش مدیریت در توسعه صنعت و تجارت را به تاریخ هشتم اسفندماه در مرکز همایشهای صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با هدف بررسی اهمیت و نقش این حوزه در مدیریت بهینه کشور و نیز با حضور بیش از 800 نفر از صاحبان صنایع  و مدیران ارزش آفرین کشور برگزار نماید.

در همین راستا مؤسسه آموزشی و پژوهشی اتاق بازرگانی صنایع ، معادن و کشاورزی ایران درصدد است با تدارک این همایش به شناسایی پتانسیل های مدیریتی کشور به منظور گذار از شرایط موجود و جهش در توسعه صنعت و اقتصاد کشور بپردازد . 

 

محورها و اهداف همایش

 

بررسی و شناسایی چالش های عمومی در حوزه های اقتصادی ، تجاری و صنعتی . 

بررسی و آگاهی از قوانین بین المللی تجارت .

توسعه و ترویج دانش مدیریت در افزایش بهره وری سازمان ها .

بررسی نقش مدیران در حوزه های گوناگون .

بهره گیری از نقاط ضعف و قوت تجارب گذشته جهت بهره مندی در اقدامات آتی .

افزایش اعتماد مدیران ارشد کشور به توانمندی های بخش های علمی و پژوهشی .

امکان تعامل مستقیم بین مدیران ارشد مجموعه های موفق .

شناسایی و معرفی مدیران ارزش آفرین کشور در حوزه مدیریت

 

images-newspic-postt