پرینت

hamayesh94

 

همایش کاربردی تجارت با کشورهای همسایه (ترکمنستان - جمهوری آذربایجان - عراق)  با رویکرد گسترش تجارت و شناسایی فرصت های اقتصادی مورخه 24 و 25 خرداد در تهران برگزار می شود. اطلاعات مورد نیاز حضور در همایش به شرح زیر می باشد:

دانلود فرم معرفی همایش تجارت با کشورهای همسایه    (جدید)

دانلود فرم ثبت نام در همایش تجارت با کشورهای همسایه   (جدید)