پرینت

به استحضار می رساند امور بین الملل اتاق ایران در نظر دارد سمیناری تحت عنوان «آشنایی صادر کنندگان با مقررات صادرات به کشور عراق و بررسی مشکلات موجود» با همکاری شرکت بازرسی فرانسوی BV، سفارت عراق در تهران و سازمان توسعه تجارت ایران برگزار نمایند. لذا از اعضای محترم اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران دعوت به عمل می آید تا راس ساعت ۹ صبح روز سه شنبه مورخ ۱۸ تیر ۱۳۹۲ در طبقه هشتم اتاق ایران حضور بهمرسانند.

در صورت تمایل به حضور در سمینار فوق، مراتب آمادگی خود را با تکمیل و ارسال فرم ذیل از طریق نمابر شماره ۸۸۸۲۵۱۱۵ به امور بین الملل اتاق ایران اعلام فرمائید.

 

18tir