پرینت


 

فعالان اقتصادی بخش خصوصی چارچوب فضای اقتصادی جامعه را شکل می دهند و علاوه بر اقتصاد، در کلیه شئون یک اجتماع تاثیر گذارند و حایز جایگاه قابل توجهی می باشند.

ایشان خدمات خود را به انحاء گوناگون در قالب بازرگان، صنعتگر، تولیدکننده یا کارآفرین به اجتماع ارایه می دهند و ادامه حیات اجتماع بدون حضور ایشان غیر ممکن خواهد بود.

این فعالان همواره درخور جایگاه اقتصادی و اجتماعی خود و در بسیاری موارد بیش از آن، منشا خدمات بسیاری بوده اند و جامعه از حضور ایشان همواره بهره مند بوده است. این حضور پررنگ و پرثمر در استان فارس و خصوصاً در شهر شیراز کاملاً مشهود است.

یکی از دغده های من پس از انتخاب به عنوان خزانه دار اتاق بازرگانی و صنایع و معادن شیراز، ارائه خدمتی درخور به این قشر جامعه است که در قالب اتاق بازرگانی گرد هم جمع شده اند. بر اساس این تفکر، تلاش خود را در این زمینه آغاز نمودم.

نتیجه این اقدامات در سال 86 به صورت تشکیل کمیته رفاهی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن شیراز به ثمر نشست. از بدو تاسیس این کمیته ایجاد محیط مناسبی از لحاظ امکانات رفاهی و فراغتی برای اعضای اتاق بازرگانی و صنایع و معادن شیراز به عنوان ایده آل مطرح بود و علیرغم اینکه همواره باور داشته ام هیچ کاری نمی تواند خدمات این قشر فرهیخته را جبران کند، به دنبال فراهم کردن بهترین شرایط و امکانات در کمیته رفاهی بوده ام. حاصل این تلاش ها در طول پنج سال اخیر در اختیار اعضای محترم قرار گرفته است و کمیته همواره به دنبال افزایش و بهبود کمی و کیفی این خدمات بوده و هست.

باید خاطر نشان کنم علاوه بر اعضای محترم اتاق بازرگانی ، کارمندان زحمتکش اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی شیراز نیز که همواره با خلوص نیت در راستای تحقق و پیشبرد اهداف اتاق کوشیده اند از این خدمات بهره مند می باشند.

در پایان با آرزوی توفیق و بهروزی برای همه فعالان بخش خصوصی در فارس و ایران، از کلیه همکاران و اعضای اتاق بازرگانی و صنایع و معادن شیراز تقاضا دارم پیشنهادات، انتقادات و درخواست های خود در زمینه پیشبرد و بهبود کیفیت خدمات رفاهی اتاق را به این کمیته ارایه دهند.