پرینت

QatarAirways

با خرید پروازهای بین المللی خود از طریق این دفتر از امتیاز ویژه خرید برخوردار شوید.

 

پرسیاتور: خیابان صورتگر-شماره 10- تلفن: 2332700(10 خط)

خط مستقیم تور خارجی:2344235- خط مستقیم بلیط خارجی:2344233

شیراز-بلوارستارخان شماره 268 تلفن:3-6261901

 

 
پرینت

chamran

 آدرس: شیراز، بلوار چمران

تلفن: 6262000-0711

فاکس: 6291111-0711
موضوع تفاهم نامه : استفاده از خدمات اقامت و پذیرایی
میزان تخفیف : 35% تخفیف نسبت به قیمت برد (به استثناء ایام نوروز)
• به کل صورت حسابها حق سرویس ارزش افزوده اضافه می گردد.
• رزرو قبلی الزامی است.
مدت قرارداد: از تاریخ 95/01/15 تا تاریخ 95/12/25 به مدت یکسال تمام شمسی

 
پرینت

 

bime

مدت اعتبار یک ساله از تاریخ 94/10/01 لغایت 95/10/01

درخواست ثبت نام جدید از تاریخ 94/10/15

جهت اطلاع بیشتر با آقای توکلی به شماره تلفن 6294918 (0711) تماس حاصل نمایید.

 

بیمه تکمیل درمان سال 95

 

 
پرینت

saadiنشانی: شیراز، چهارراه حافظیه، خیابان حافظ، روبروی باغ جهان نما

تلفن: 9-2274901-0711 فاکس: 2280356-0711

موضوع قرارداد: اسکان

میزان تخفیف: 20% تخفیف

مدت قرارداد: از تاریخ 1 / 7 / 92  لغایت 1 / 7 / 93  به مدت یکسال تمام شمسی