پرینت

saadiنشانی: شیراز، چهارراه حافظیه، خیابان حافظ، روبروی باغ جهان نما

تلفن: 9-2274901-0711 فاکس: 2280356-0711

موضوع قرارداد: اسکان

میزان تخفیف: 20% تخفیف

مدت قرارداد: از تاریخ 1 / 7 / 92  لغایت 1 / 7 / 93  به مدت یکسال تمام شمسی