پرینت

 

bime

مدت اعتبار یک ساله از تاریخ 94/10/01 لغایت 95/10/01

درخواست ثبت نام جدید از تاریخ 94/10/15

جهت اطلاع بیشتر با آقای توکلی به شماره تلفن 6294918 (0711) تماس حاصل نمایید.

 

بیمه تکمیل درمان سال 95