پرینت

QatarAirways

با خرید پروازهای بین المللی خود از طریق این دفتر از امتیاز ویژه خرید برخوردار شوید.

 

پرسیاتور: خیابان صورتگر-شماره 10- تلفن: 2332700(10 خط)

خط مستقیم تور خارجی:2344235- خط مستقیم بلیط خارجی:2344233

شیراز-بلوارستارخان شماره 268 تلفن:3-6261901