پرینت

خدمات ارایه شده از سوی اتاق ایران

 

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی شیراز، با توجه به اینکه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با هدف خدمت رسانی مطلوبتر به دارندگان کارت بازرگانی، قراردادهای مختلفی با اماکن سیاحتی، اقامتی، فروشگاههای معتبر و ... در سراسر کشور منعقد نموده، دارندگان محترم کارت بازرگانی می توانند جهت آگاهی یافتن از فهرست خدمات مذکور به بخش خدمات رفاهی پایگاه اطلاع رسانی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به www.iccima.ir/fa/khadamat-refahi.html مراجعه نمایند.

 

otagh iran