پرینت

تلفن تماس : 36294901 - 071 الی 9 داخلی  116 و 115

امور مربوطه :

- ارائه کلیه خدمات به متقاضیان صدور و تمدید کارت بازرگانی و کارت عضویت شامل : راهنمایی ها و پاسخگویی به متقاضیان، تشکیل و جمع بندی پرونده ها ، ارائه فرم ها و استعلامات لازم ، ورود اطلاعات به سیستم یکپارچه کارت بازرگانی و بایگانی ، صدور و تمدید کارت ، هماهنگی کلاس های آموزشی متقاضیان کارت و سایر موارد مربوطه