هیأت نمایندگان

SEO анализ сайта
шаблоны SmartAddons joomla

پرینت
نمایندگان بخش بازرگانی
mr izadfar
یوسف صلاح الدین ایزدفر

» عضو هیئت نمایندگان اتاق

 
izadfar[at]sccim.ir
mr didehrowshan
محمد علی دیده روشن

» عضو هیئت نمایندگان اتاق
 
didehrowshan[at]sccim.ir
mr khakrah
سید کاظم خاک ره

» عضو هیئت نمایندگان اتاق
 
khakrah[at]sccim.ir
kanom rahdar
یلدا راهدار

» عضو هیئت نمایندگان اتاق
 
rahdar[at]sccim.ir
mr zolanvar
حمید رضا ذوی الانواری

» عضو هیئت نمایندگان اتاق

 
zollanvari[at]sccim.ir
 

 
 
نمایندگان بخش صنعت
mr fotghani

فریدون فرقانی

» عضو هیئت نمایندگان اتاق
 
forghani[at]sccim.ir
mr aboghadare

عباس ابوقداره

» عضو هیئت نمایندگان اتاق
 
aboghadareh[at]sccim.ir
mr

سیدعلی اصغر ظریفکاز فرد

» عضو هیئت نمایندگان اتاق
 
zarifkar[at]sccim.ir
mr zahiremami

محمد رضا ظهیر امامی

» عضو هیئت نمایندگان اتاق
 
zahiremami[at]sccim.ir
mr alipour

مهدی علی پور

» عضو هیئت نمایندگان اتاق
 
alipour[at]sccim.ir
 
 


نمایندگان بخش معدن
mr hamidian

محمد صادق حمیدیان جهرمی

» عضو هیئت نمایندگان اتاق
 
hamidiyan[at]sccim.ir
image

ابراهیم غلام زاده

» عضو هیئت نمایندگان اتاق
 

 
 
نمایندگان بخش کشاورزی
mr razeghi

جمال رازقی جهرمی

» عضو هیئت نمایندگان اتاق

 

 

 

razeghi[at]sccim.ir

mr foroghan

خسرو فروغان گران سایه

» عضو هیئت نمایندگان اتاق

 

 

forooghan[at]sccim.ir

mr hanaie

هادی حنایی جهرمی

» عضو هیئت نمایندگان اتاق

 

 

  hanaei[at]sccim.ir

 

авто детали
фото новинки