پروژه های سرمایه گذاری بخش خصوصی

seed

 

           

با توجه به شرایط به وجود آمده در پسا تحریم و افزایش حضور هیات های تجاری به منظور توسعه و افزایش سرمایه گذاری، کمیسیون سرمایه گذاری اتاق بازرگانی شیراز در نظر دارد تا به منظور تسهیل امر ارائه پیشنهادات به متقاضیان سرمایه گذاری و جذب سرمایه، بانک اطلاعاتی پروژه های سرمایه گذاری بخش خصوصی را ایجاد نماید.

خواهشمند است چنانچه دارای طرح ها یا پروژه هایی جهت انواع مشارکت و واگذاری هستید، فرم های زیر را پس از تکمیل از طریق همین صفحه به کمیسیون ارسال نمائید.

          

 

 

دانلود فرم طرح پروژه به زبان فارسی

 

doc

 

 

دانلود فرم طرح پروژه به زبان انگلیسی

 

 

 doc

  komision invt


 

     

عنوان طرح (*)

ورودی نامعتبر
موضوع سرمایه گذاری (*)

ورودی نامعتبر
نوع شخص (*)

ورودی نامعتبر
نام و نام خانواگی (*)

ورودی نامعتبر
نام شرکت

ورودی نامعتبر
پست الکترونیک (*)

ورودی نامعتبر
تلفن ثابت (*)

ورودی نامعتبر
تلفن همراه (*)

ورودی نامعتبر
آدرس (*)

ورودی نامعتبر
فایل پروژه (فارسی) (*)

ورودی نامعتبر
فایل پروژه (انگلیسی)

ورودی نامعتبر