پرینت

DSC 2278

جلسه کمیسیون گردشگری ،با حضور اعضاء 7 آبان ماه در سالن کنفرانس اتاق بازرگانی شیراز برگزار شد.

DSC 2201

ظریفکار، ریاست کمیسیون گردشگری، در خصوص همکاری دولت را در تعطیلی دو روز آخر هفته مهم بیان نمودند.

ظریفکار با توجه به مساله روانی مطابقت بسیاری از قوانین کشور همچون قوانین کار، تجارت و... با قوانین خارج از کشور تطبیق این مساله را جهت جلوگیری از دوگانگی مهم تلقی نمودند.

وی از کمترین تعطیلات کشور در دنیا خبر دادند و پیگیری این مساله را ضروری دانستند و جهت برنامه ریزی و پیگیری اعضا در خصوص مبحث تعطیلات مطالعات انجام شده در مورد تعطیلات آخر هفته ارائه مستندات این موضوع به اعضای کمیسیون گردشگری و اتاق بازرگانی تصویب کردند.

وی دعوت از مدیر کل دیوان محاسبات مبینی جهت راهنمایی در خصوص انجام تعطیلات و قانونی طی شدن روند آن را در کمیسیون ضروری دانست.

ظریفکار با اشاره به ترکیب اعضای کمیسیون گردشگری اتاق ایران، جلسه مشترک کمیسیون گردشگری شیراز و یزد را با توجه به ترکیب اعضای کمیسیون گردشگری یزد، جلسه ای آزمایشی برای کل کشور جهت متقاعد نمودن و رواج دادن تشکیل کمیسیون های گردشگری از اصناف مرتبط خواستار شدند.

وی شروع این مساله از شهر شیراز را سبب رشد گردشگری استان بیان نمودند و جهت ترویج فرهنگ همکاری اصناف در حوزه های مرتبط با گردشگری، دعوت از رئیس اتحادیه رستوران ها و حضورشان در کمیسیون گردشگری را پیشنهاد دادند.

ظریفکار ایجاد بنگاه های جدید اقتصادی را معضل کشور دانستند و با توجه به معضلات مسافرخانه ها، اعطای وام تعمیرات و رسیدگی به این واحدها را زمینه ساز اشتغال در استان اشاره کردند.

کارگزار اشتغال استان هدف اتاق بازرگانی از تعریف برگزاری نشست های تخصصی برای کمیسیون های تخصصی ،شناسایی معضلات فضای کسب و کار و تسهیل کسب و کار در جریان پیرامون کمیسیون های مربوطه بیان نمودند.

وی معضل بیکاری و اشتغال را از مهمترین معضلات کشور اشاره کرد و استان فارس را از جمله استان های با نرخ بیکاری بالا معرفی نمودند و همچنین نرخ مشارکت خصوصا در بخش زنان در استان را از نرخ مشارکت متوسط کشور پایینتر دانستند.

وی ضمن اشاره به اعلام فعالیت وزارت کار در زمینه اشتغال به عنوان متولی و تسهیلگر در فضای اشتغال در سال های گذشته، فشارهای همه جانبه به وزارت کار در خصوص حل معضل بیکاری را سبب مطالعات این سازمان در این حوزه و نهایتا رسیدن به مدل کسب و کار پایدار یا مدل تکاپو دانست.

کارگزار اشتغال استان طرح تکاپو را طرحی ملی با همکاری وزارت کار، سازمان UNIDO و صندوق های مالی همچون صندوق کارآفرینی امید معرفی کردند.

وی فعالیت سازمان UNIDOاز زیرمجموعه سازمان ملل با توجه به اعمال تجاربشان در حوزه مشاغل خرد و کوچک کشورهای در حال توسعه   با همکاری وزارت کار و تعریف طرح تکاپو در جهت حفظ مشاغل خرد و کوچک، تولید ثروت و نهایتا رهایی از معضل بیکاری را متذکر شد و با توجه به ابعاد ملی طرح تکاپو از وجود کارگزار در هر استان به عنوان نماینده مستقیم وزارت کار خبر دادند و هماهنگی بین سازمان های موثر بر فضای کسب و کار در بخش خصوصی و دولتی را از جمله وظایفشان به عنوان کارگزار این طرح بیان نمودند.

کارگزار اشتغال استان فاز اول طرح تکاپو را مطالعات محرک های اشتغال در بخش های مختلف هر استان با توجه به آینده پژوهی، مزیت ها و چشم انداز موجود هر استان معرفی نمودند و الزاما منجر نشدن رشد اقتصادی به اشتغال را پارادایم این طرح ذکر و اشاره کردند.

وی بیان کرد: علی رغم وجود پتانسیل بالای استان فارس در حوزه گردشگری، از عدم وجود جایگاه مناسب در این زمینه در استان خبر دادند و با توجه به ماهیت طرح تکاپو، اطلاع از رشد مشاغل دیگر در راستای گردشگری در صورت مبنا قرار گرفتن گردشگری برای تولید ثروت و اشتغال در استان فارس مهم دانست و

از مطالعات این طرح و بررسی فرصت های اشتغال در زمینه اشتغال پایدار در استان های دیگر خبر دادند.

وی ضمن اشاره به استان فارس با شرایط خاص در حوزه های مختلف گردشگری، استان را محور گردشگری و صنایع دستی و نهایتا پایلوت IT در کشور دانستند و از تفاهمنامه وزارت کار و وزارت فناوری اطلاعات در اشتغال در حوزهIT خبر دادند.

وی ضمن اشاره به ایجاد اتاق فکر در حوزه صنایع دستی در سازمان مربوطه به معضلات مطالعه در حوزه گردشگری پرداختند.

نهایتا با توجه به بررسی مزیت های هر استان و وجود 50 رسته به عنوان محرک اشتغال در هر شهرستان ، اعلام طرح ها و برنامه ها و فرصت های اشتغال از سمت کمیسیون گردشگری جهت قرار گرفتن در قالب طرح تکاپو و تزریق بودجه جهت ایجاد اشتغال خواستار شدند،

همچنین ارائه طرح تکاپو در جلسات مرتبط با گردشگری همچون هتلداری، آژانس ها جهت شناسایی پتانسیل های اشتغال در این حوزه ها را به کمیسیون گردشگری پیشنهاد دادند.

کارگزار اشتغال استان فارس گفت : در صورت ارائه طرح نوسازی و بازسازی مسافرخانه های شهر شیراز و اثرگذاری آن در بحث گردشگری و اشتغال به عنوان خروجی کمیسیون گردشگری، بررسی استان و پتانسیل های آن را توسط مشاور متخصص بین المللی در حوزه گردشگری سازمان UNIDO متذکر شدند.

در پایان نیز طی مباحث ارائه شده در کمیسیون گردشگری موارد زیر مصوب گردید:

1- دعوت از مبینی مدیر کل دیوان محاسبات استان جهت بررسی روند قانونی پیگیری تعطیلات 2 روز آخر هفته

2- تنظیم دعوتنامه کمیسیون گردشگری یزد جهت حضورشان در جلسه مشترک با کمیسیون گردشگری شیراز

3- ارائه لیست اعضای هیات مدیره انجمن های صنفی حوزه گردشگری به دبیرخانه کمیسیون های تخصصی اتاق

4- بررسی ایده های اعضای کمیسیون گردشگری جهت ایجاد اشتغال و رونق گردشگری در استان

DSC 2234

 

 

 

DSC 2207

 

 

 

 

 

 

 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی