پرینت

DSC 2464

شرافت، نائب رئیس کمیسیون معادن در خصوص رابطه با واگذاری معادن به پیمانکار در شهرک سلامت مذاکره حضوری با مراجع تصمیم گیرنده و دنبال کننده موضوع را مهم دانست.

وی با توجه به معضلات اداری در سازمان ها، تجمیع و پرقدرت شدن تشکل ها و واحدهای مرتبط معدنی هنگام انجام نمودن کار از ضرورت های لازم جهت حل مسائل بیان نمودند.

شرافت معضلات زیست محیطی و منابع طبیعی، ذخیره معدنی، مسیر قابل تردد را از جمله معضلات در زمینه احداث شهرک سلامت در دوکوهک برشمردند.

وی پیگیری مساله واحدهای شن و ماسه در رابطه با احداث شهرک سلامت، مذاکره و همکاری اتاق بازرگانی با مسئولین استانداری و سازمان صنعت معدن تجارت به همراه حضور پررنگ واحدهای معدنی مرتبط با این مساله را پیشنهاد دادند.

اولیا، سرپرست کمیته شن و ماسه، ضمن اشاره به فعالیشان در انجمن شن و ماسه ایجاد جلسات به عنوان کمیته شن و ماسه از زیر مجموعه کمیسیون معدن در اتاق بازرگانی را به اشتراک رسیدن نقطه نظرات در زمینه رفع معضلات واحدهای شن و ماسه معرفی نمودند.

وی واگذاری معادن به شهرک سلامت را بعنوان مهمترین مسائل بیان کرد و ضمن اشاره به معدن لحاظ شده در احداث شهرک سلامت معضلات موجود در منطقه دوهک را متذکر و خواستار همکاری اتاق بازرگانی جهت رفع معضل مربوط به ساخت شهرک سلامت شدند.

جهان بین، بازرس انجمن شن و ماسه استان فارس ، انجمن شن و ماسه در زمینه واگذاری معادن در شهرک سلامت، تامین شن و ماسه از واحدهای مربوطه و ارائه سوپسید در جهت حمایت از تولیدکننده را پیشنهاد دادند و شروع پروژه روی مدار اصلاح را ضروری تلقی نمودند.

جهان بین بحث عرضه و تقاضا را بهترین معیار تعیین نرخ شن و ماسه دانستند و تهیه قیمت متعادل با توجه به شرایط بازار توسط انجمن شن و ماسه را پیشنهاد دادند.

محمودیان، نماینده شرکت بیدکوه، با توجه به شرایط بازار و معضلات واحدهای شن و ماسه، ارزانترین ماده معدنی در کل کشور را شن و ماسه دانستند و اصلاح عرضه و تقاضا جهت رفع معضل بیان شده مهم تلقی نمودند.

DSC 2461

 

 

DSC 2453

 

DSC 2451

 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی