پرینت

4943

اولین نشست مشترک کمیسیون های بازرگانی کشور با حضور ریاست کمیسسیون صادرات و  هیات رئیسه کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق ایران در اتاق بازرگانی شیراز تشکیل شد.

 

4918

فروغان، ریاست کمیسیون بازرگانی اتاق شیرازهفته وحدت را زمینه ساز همدلی و همراهی مضاعف در راستای رشد جامعه ایران دانست وگفت: برخی از معضلات صادراتی را قابل پیگیری از طریق دولت ندانست و بلکه راه حل آن را از طریق پیگیری در اتاق تهران بیان کردند.

فروغان با توجه به ارتباط کمیسیون اتاق ایران به عنوان مشاور سه قوه، انتقال معضلات کمیسیون بازرگانی از طریق کمیسیون ذکر شده مهم تلقی کرد.

 وی با توجه به وجود کارگروه های کمیسیون بازرگانی اتاق شیراز، ارتباط با کمیسیون های اتاق های بازرگانی کل کشور جهت ارتباطات نزدیک تر و رفع معضلات  مهم بیان کردند.

ریاست کمیسیون بازرگانی شیراز ضمن اشاره به رفع معضلات صادرکنندگان در زمینه مالیات از طریق کمیسیون بازرگانی ، از بررسی بسیاری از مسائل را در استانداری و کارگروه توسعه صادرات خبر دادند.

فروغان ارتباط مضاعف با کمیسیون های استان های دیگر همچنین کمیسیون اتاق ایران  را نتیجه موثر در زمینه رفع معضلات صادراتی بیان کردند.

 وی از اجرایی شدن مرکز تسهیل صادرات و ارتباطات تجاری خبر دادند و این مرکز را با توجه به قدرت مالی اندک بسیاری از تولید کنندگان و صادرکنندگان، در جهت شناسایی فعالین اقتصادی در راستای نیاز بازار کار موثر دانستند.

فروغان برنامه ریزی، شناسایی بازارهدف و پیگیری معضلات مجموعه فعالین اقتصادی را از جمله اهداف  مرکز تسهیل صادرات و ارتباطات تجاری بیان کردند.

وی  یاری رساندن در زمینه های فکری و تجربی و عملی زمینه ساز روان کردن و رشد این مرکز مهم تلقی کردند.

فروغان ضمن اشاره به سفر اندونزی عدم اهمیت مسئولین کشوری و سفارتی به هیات های تجاری، عدم استقبال از اعضای کمیسیون بازرگانی و مخالفت با ارزآوری پایاپای در خصوص محصولات صادراتی متذکر شد و گفت: با توجه به عدم  امکانات و مشکلات دولت و دارا بودن پتانسیل های استان فارس تلاش بخش خصوصی در زمینه رفع معضلات ضروری دانست و با توجه به جذب اتاق ایران در ورود هیات های تجاری به تهران و توقف در همان نقطه، اطلاع افراد از توانمندی های شهرستان جهت بازدید دیگر استان ها را از اتاق ایران خواستار شدند.

آقامیری، ریاست  کمیسیون صادرات اتاق ایران، با بیان اینکه رسالت اتاق ایران جامعیت بخشیدن به اتاق مراکز استان هاست به این نکته اشاره کرد و گفت: کمیسیون شهرستانها نیز در اتاق ایران عضو هستند و مطالبات خود را پیگیری می کنند.

وی با بیان اینکه مطالب و مطالبات بیان شده در کمیسیونها توسط نمایندگان در اتاق ایران بیان می شود افزود: مباحث به صورت ملی و کشوری توسط کارشناسان پیگیری میشوند و مراتب به حاکمیت جهت پیگیری منتقل می گردد.

میری راه برون رفت از بحران را تشکیل هولدینگ و واحدهای تولید، بسته بندی و توزیع مرتبط بیان نمودند که لازمه ی این مهم، ارتباطات و دیسیپلین قوی بیان است.

وی با اشاره به اینکه نداشتن تخصص و دانش بزرگترین ضربه را به اقتصاد و تجارت ما وارد کرده است به این نکته اشاره کرد، که دانش تبلیغات ، دانشی بومی است .

شنیور، نائب رئیس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق ایران، ضمن بیان فعالیتهای تجاری خود در استان فارس، استان فارس را از لحاظ کشاورزی و معدنی قوی دانستند و فعالیت با استان فارس در زمینه محصولات کشاورزی را با توجه به تعامل قیمت و کیفیت مناسب بیان کردند.

وی معضلات صادراتی را مختص استان فارس نداتستند بلکه به عنوان معضل موجود در مرزها بیان کردند.

 وی به بررسی معضلات موجود در گمرک چزابه و شلمچه پرداخت و هزینه حمل و نقل و گمرکی بالا را از جمله معضلات شلمچه بیان کردند.

 وی ضمن مقایسه شلمچه و چزابه با توجه به حقوق و عوارض گمرکی چزابه، صادرات از چزابه را آسان تر تلقی کردند.

 موسی پور، عضو کمیسیون صادرات اتاق ایران، برگزاری اولین کمیسیون تجارت کشور در اتاق بازرگانی شیراز خبر دادند . ایشان به تجربیات شناخت استان فارس از طریق کشورهای عربی پرداختند و معضلات استان فارس را مشابه استان های  دیگر و با تبعات ویژه دانستند.

وی نگاه دولت به موضوع صادرات را صرفا به صادرات استان فارس بیان کردند و با توجه به ظرفیت های معدن و کشاورزی در استان فارس، جذب سرمایه و رفع مشکلات زیرساختی استان را زمینه ساز بهبود منافع در استان دانستند.

وی استان فارس را تنها استان با حضور بیشترین اعضا در کمیسیون صادرات اتاق ایران معرفی نمودند.

ساداتی، معاونت تجارت خارجی سازمان صنعت معدن تجارت استان فارس، حضور مستمر اعضای کمیسیون بازرگانی و ارائه نقطه نظرات در جهت تحقق بخشی تامین منافعی که بنگاه ها و استان ها را مهم دانست.

وی تعامل کمیسیون بازرگانی از لحاظ ساختاری با اتاق ایران را راهکاری مناسب در جهت رسیدن به اهداف بیان کردند.

ساداتی ضمن اشاره به جلسات برگزار شده با محوریت سامانه ستاد در حوزه خرید و فروش ارگان های دولتی با بخش خصوصی،با بیان آمار ظرفیت های استان فارس در واحدهای تولیدی و تامین کننده سطح کشور ظرفیت استان رابه میزان بالایی اعلام نمود.

وی به برگزاری مجدد جلساتی در خصوص سامانه ستاد خبر داد و افزود: معاونت تجارت خارجی سازمان صنعت معدن تجارت استان فارس مرکز تسهیل صادرات و ارتباطات تجاری را ایده ای برای ارائه خدمات مطلوب به بخش خصوصی در جهت مدیریت رویدادها دانست و ارائه نقطه نظرات و پیشنهادات در رسیدن به مطلوبیت مهم بیان کردند.

ساداتی اقتصاد استان فارس را مبتنی بر بخش خصوصی دانست و با اشاره به وجود ایرادات آمارهای رسمی کشور در زمینه صادرات به ارائه آمارهای صادراتی استان پرداخت و نهایتا از جمله استراتژی های بخش های کشاورزی، صنعت و معدن را  جلوگیری از کاشت محصولات آب بر در بخش کشاورزی و جلوگیری از خام فروشی را در صنعت و معدن بیان کردند.

آقای راهدار با اشاره به اینکه شعار جامعه و اقتصاد ما سالیان سال بود که بر تولید و تولید میچرخید، حال به توزیع تغییر رویه اده است. ایشان با اشاره به اینکه یکی از بزرگترین مشکلات اقتصاد کشور ما تمرکز در تهران و حاکمیت تهران بر کل برنامه ها و اقتصاد کشور می باشد.

در پایان  قاجار از صادرکنندگان نمونه کشوری در بخش گردشگری سال 95 به عدم وجود تخصص در صنعت گردشگری و بحران خانه مسافر و کمبود هتل جهت پیشبرد صنعت گردشگری اشاره کردند.

 وی همچنین به مشکل حمل و نقل داخلی توریست و نیروی انتظامی اشاره نمودند که هر کدام هزینه های گزافی بر صنعت گردشگری وارد می کنند.

قاجارهمچنین به ضعف وجود کارشناس در صنعت گردشگری اشاره کردند.

 

4892

 

4765

 

4926

 

4800

 

4949

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی