پرینت

235

جلسه کمیته تخصصی کانی های فلزی 4 دی ماه پیرامون بررسی معضلات و راهکارهای طرح شده در حوزه معادن فلزی  در اتاق بازرگانی شیراز برگزار گردید.

مختاری، سرپرست کمیته تخصصی کانی های فلزی گفت:معضلات مطرح شده در جلسه گذشته معادن ،همچون محیط زیست، تامین اجتماعی و صنایع معادن اشاره کردند و افزود: قیمت تمام شده محصولات تولیدی و وضعیت بحرانی معضلات بازار که معادن با آن روبرو هستند را از دیگر مسائل مطرح شده در جلسه پیشین بیان کردند.

مختاری به ضرورت ایجاد طرح مساله جهت حل مساله پرداخت و همفکری جهت یافتن راه حل و رفع معضلات را مهم دانست و نیز با توجه به پتانسیل اتاق ؛ اتاق بازرگانی را مکان مناسب جهت رفع معضلات معادن معرفی کردند و نهایتا  فلسفه وجود اتاق بازرگانی را تبادل فکری افراد متخصص بیان کرد.

وی در راستای حل معضلات معادن با ادارات  با توجه به زمینه فعالیت معادن در حوزه های مختلف، در صورت تایید رئیس کمیسیون معادن،ایجاد جلسات خاص با حضور کارشناسان مربوطه را پیشنهاد کردند.

  سرپرست کمیته تخصصی کانی های فلزی به ضرورت آشنایی با قوانین مالیاتی جهت رشد معدن داران و فعالین معدن پرداخت و جهت حل مسائل و معضلات معادن با دستگاه های دولتی استفاده از افراد متخصص و آشنا به قوانین مربوطه را توصیه کردند.

وی توجه به حریم افراد و مصالح و منافع دیگران خصوصا به هنگام اخذ مجوز معدن را ضروری تلقی کردند.

کوهستانی، نماینده مجتمع صنعتی و معدنی سرب و روی فیروزآباد، ضمن توضیحاتی در خصوص نوع فعالیت معدن مذکور، به معضل موجود با سازمان محیط زیست پرداختند.

وی ضمن اشاره به معضل مربوطه با اداره محیط زیست، به روند اخذ استعلام محیط زیست جهت دریافت زمین و گسترش فعالیت معدنی توضیحاتی ارائه کرد و گفت: ایجاد کارگروه ویژه با حضور مدیرکل و کارشناسانی از جمله سازمان صنعت معدن تجارت، محیط زیست و منابع طبیعی را پیشنهاد کردند.

 کوهستانی پروسه زمان بر عودت مالیات بر ارزش افزوده از اداره دارایی را از جمله معضلات معدن سرب و روی فیروزآباد بیان کردند.

مولایی،نماینده شرکت کانسار آهن هنشک، اخذ استعلام از ادارات دولتی همچون اداره منابع طبیعی جهت حل مسائل معدن داران را از جمله معضلات متذکر شدند.

 ایشان ضمن توضیحاتی در خصوص ماده 24 قانون معدنی و موضوع پروانه اکتشاف معادن، عقب نشینی سازمان متولی فعالیت را از دیگر معضلات معادن دانستند و در خصوص توافق نامه منعقد شده فی مابین سازمان  صنعت معدن تجارت و اداره کل منابع طبیعی در خصوص صدور پروانه اکتشاف و تغییر قوانین مربوط به اکتشاف معادن توضیحاتی ارائه کردند.

مشکانی، در رابطه با اکتشاف معادن به توضیحاتی در خصوص لزوم  نامه گذاری های اداره منابع طبیعی و سازمان صنایع معادن تجارت پرداختند و قوانین خاص معدنی را با در نظر گرفتن نوع ماده معدنی متذکر شدند.

در انتهای جلسه بنابه اظهار اعضای کمیته مبنی بر توافق نامه منعقد شده فی مابین سازمان صنعت معدن تجارت و اداره کل منابع طبیعی در خصوص صدور پروانه اکتشاف و استعلامات مربوطه مقرر گردید نامه ای با این مضمون از طرف اتاق بازرگانی به سازمان صنعت معدن تجارت ارسال گردد.

 

 

 

 

 

213243

 

 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی