پرینت

231632

جلسه کمیسیون  صنعت با حضور فعالین بخش های مختلف صنعت و اساتید دانشگاه،  5 دی ماه  در سالن کنفرانس اتاق بازرگانی شیراز برگزار شد.

ظهیرامامی رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی شیراز بررسی صنعت پتروشیمی را به عنوان راهکاری جهت توسعه استان فارس در برنامه میان مدت مهم دانستند.

وی ضمن اشاره به  جایگاه مناسب پتروشیمی در دنیا و کشور به عنوان مزیت و شاخص رشد ضروری دانست و نهایتا در صورت وجود برنامه های استراتژی در این صنعت جمع آوری  اطلاعات جهت ارائه به مسئولین اعلام کردند.

رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی شیراز افزود: سرمایه گذاری را جهت کسب درآمد پایدار مهم تلقی کرد و گفت: نگاه بلند مدت به سرمایه گذاری اشتغال را بدنبال دارد.

وی بهره گیری از نمایندگان استان جهت منافع ملی در مسیرهای صحیح ایجاد طرح های جدید از دیگر پیشنهادات ایشان در جلسه می باشد.

 فهام رئیس مجتمع پتروشیمی  و مجری طرح اوره و آمونیاک شیراز، گزارشی با عنوان" صنعت پتروشیمی(چالش ها و فرصتها)" ارائه کردند.

وی ضمن بیان مختصری از پیشینه پتروشیمی شیراز به معرفی واحدهای پتروشیمی فارس و طرح های بالقوه استان فارس پرداختند.

فهام با توجه به فقدان زیرساخت های مناسب در صنعت پتروشیمی ، انتقال محصول به بندرعباس با توجه به عدم وجود امکانات ریلی و نیز ایجاد اشتغال در این حوزه را متذکر شدند.

رئیس مجتمع پتروشیمی شیراز گفت: عدم توجه به فعالیت کارشناسی، مبحث زیست محیطی و اجرای طرح ها و پروژه های جدید در مناطقی از استان را از جمله معضلات این صنعت بیان کردند.

 وی اجرای طرح های توسعه ای پتروشیمی فارس در منطقه پارسیان را پیشنهاد دادند و عدم وجود زیرساخت های مناسب برای اجرای پروژه و نیز صادرات محصول، عدم پیشرفت فیزیکی خط لوله اتیلن مرکز، عدم وجود آب کافی در منطقه تعریف شده برخی از این طرح ها را ازجمله چالش های پیش روی طرح های پتروشیمی استان فارس بیان کردند.

 

رجایی گزارشی تحت عنوان "برنامه ساختار و شیوه های اجرایی کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی شیراز" ارائه کردند.

 وی کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی را از جمله تشکیلات مردم نهاد با هدف تاثیرگذاری بر فرآیندهای اجرایی و تصمیم گیری ها و کمک به مسئولین برای حل مسائل جاری و ارتقا کیفیت و بازدهی در حوزه صنایع استان فارس معرفی کردند.

رجایی اهداف  بررسی مساله صنعت استان در کمیسیون را کمک به مسئولین برای رونق دهی مجدد به بنگاه های اقتصادی هم سو با سیاست های دولت و همچنین عارضه یابی صنایع استان از منظر بقا و پایداری در درازمدت بیان کردند.

 وی رویکرد کمیسیون برای حل مساله را بر سه بخش برنامه، ساختار و شیوه اجرایی استوار دانست و خلاصه ای از گزارش کار برخی از کارگروه های کمیسیون صنعت از جمله کارگروه آموزش و پژوهش، کارگروه فرهنگ سازی کار، کارگروه قوانین و آیین نامه ها، ارتباط صنعت و دانشگاه و نهایتا کارگروه رقابت پذیری بنگاه اقتصادی ارائه کردند.

 رجایی رقابت پذیری بر اساس شاخص های رقبا جهت مشخص نمودن رقابت پذیری بنگاه ها مهم دانستند.

سوخکیان ضمن اظهار شادمانی از سیستماتیک و منطقی شدن برنامه های کمیسیون صنعت پس از یک سال، رقابت پذیری و فرهنگ سازمانی را دو مقوله اساسی بیان کرد و پشتیبانی فرهنگ سازمانی را جهت رقابت پذیری مهم دانستند.

 وی فرهنگ سازمانی را یکی از شالوده های بحث رقابت پذیری متذکر شد و بهره گیری از نیروی کار جهت رقابت پذیری را مهم دانست.

وی آمادگی خود را جهت برگزاری دوره های فرهنگ سازمانی به عنوان مدرس بین المللی دوره های DCI  اعلام کردند.

جبرئیلی ضمن اشاره به معضلات انواع صنایع، برخوردهای اقتضایی در راستای برنامه های درازمدت و کلان پیشنهاد کردند.

بی پروا، نماینده شورای هماهنگی بانک های استان گفت: تا زمانی که در حوزه بازرگانی و صنعت به صورت جزیره ای عمل می شود نتیجه ای نخواهد داشت.

وی در نظر گرفتن حوزه های صنایع از ابتدا تا انتهای فعالیتشان در برنامه ریزی مهم دانست و افزود: معنای اشتغال را با  سرمایه گذاری یکسان ندانست و یکی از موارد واحدهای سوددهی صنعت پتروشیمی را فروش مواد اولیه ای که می تواند مواد اولیه کارخانه ای باشد بیان کردند.

  بی پروا تامین نهادهای انرژی و و تامین مواد خام را از جمله محورهای توسعه دانست و گره کار پتروشیمی را نگاه خام فروشی بیان کردند.

نصیری فر، نماینده دانشگاه صنعتی شیراز، در تاسیس پتروشیمی دسترسی به آب های آزاد و خط اتیلن را مهم دانست و  مشارکت در تصمیم گیری جهت تاسیس پتروشیمی ها را مهم تلقی کردند.

گفتنی است در جلسه صنعت با موضوع چالش ها و فرصت های صنعت پتروشیمی و همچنین برنامه ساختار و شیوه های اجرایی کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی شیراز ارائه گردید.

 

628

 

 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی