پرینت

کسب و کار21

 

 

 

جلسه کمیته پایش فضای کسب و کار اتاق بازرگاني و صنايع و معادن شيراز ، با حضور هیات مدیره انجمن های صنفی شرکت های عایق رطوبتی استان فارس، نماینده سازمان نظام مهندسی ساختمان، اعضای شورای اشتغال اداره کار، مدیر کل اداره تعزیرات حکومتی و سرپرست بخش فلزی و ساختمانی اداره کل استاندارد فارس 21 اردیبهشت 95 در سالن کنفرانس اتاق بازرگانی برگزار گردید.

 

پیرو جلسه گذشته کمیته پایش که با حضور انجمن صنفی شرکتهای عایق رطوبتی برگزار شد، معضلات فضای کسب و کار این مجموعه با حضور مقامات حاضر و شورای راهبردی کمیسیون کسب و کار مورد بازنگری و کارشناسی قرار گرفت.

تولید کالای بی کیفیت، توزیع ارزان در بازار و در نتیجه معضل کم فروشی از موارد مهمی است که باید در صنعت تولید ایزوگام مورد توجه واقع شود. تعداد زیاد تولیدکننده خلاف استاندارد و سوء استفاده از شرایط جرایم اداره استاندارد همچنین ارائه مجوزهای دروغین و پروانه های تقلبی، باعث شده بازار کالای مرغوب و دارای کیفیت و استاندارد صحیح، در رکود قرار گیرد. لذا درخواست است تا اتاق با همکاری اداره تعزیرات و اداره کل استاندارد، اقدامات تنبیهی موجود را مورد بازنگری قرار گیرد.

خانم فرشادی، با تاکید بر پیگیری و حمایت همیشگی اداره کل استانداری در کلیه موارد، اضافه کردند تولید و صادرات دو موضوع مجزا میباشد. ایشان با توضیح اجرای طرح طاها که جهت غربالگری بسیاری از واحدهای تولیدی خاطی در فارس در حال انجام است، افزود ماده 59 قانون استاندارد به اتحادیه های صنوف این اختیار را داده تا با توجه به پیگیریهای انجام شده و مستندات قانونی بتوانند با واحدهای خاطی بطور مستقل برخورد نمایند. ایشان به محدوده اختیارات اداره بازرگانی با توجه به نمونه گیری از سطح بازار تاکید کرده و ادامه دادند این اداره باید نتایج مطالعه بازار را شامل کم فروشی و کیفیت پایین به اداره استاندارد و تعزیرات انتقال دهد.

آقای بازرگانی، نماینده سازمان نظام مهندسی ساختمان فارس، با توجه به موارد طرح شده در جلسه به همکاری این سازمان در جهت اصلاح انتخاب مهندسین ناظر در ایزوگامهای ساختمان تاکید نمودند. ایشان اضافه کردند نظام مهندسی فارس میتواند لیست واحدهای خاطی و بی کیفیت را با تایید اداره استاندارد و تعزیرات، جهت مهندسین و زیرمجموعه این سازمان اطلاع رسانی نماید.

آقای مبشری، مدیرکل اداره تعزیرات، به هدف این اداره در جهت همکاری با واحدهای تولیدی بخش خصوصی درون استانی تاکید نمودند. لذا در ادامه به لزوم راه اندازی کارگروه تخصصی در این زمینه با حضور نماینده انجمن صنفی عایق رطوبتی، نماینده تعزیرات، نماینده سازمان صنعت معدن تجارت و نظام مهندسی در بحث بازرسی واحدهای تولیدی و مراکز پخش تاکید نمودند. ایشان همچنین اضافه کردند در صورتیکه نتیجه بازرسی به خارج از استان فارس مرتبط گردد، آن واحد شناسایی و با اداره تعزیرات استان مربوطه مکاتبه خواهد شد.

 

طی مذاکرات انجام شده و ارائه معضلات و راهکارها ،

 • انجمن صنفی عایق رطوبتی، لیستی از واحدها و برندهای مشکل دار موجود در استان را بانضمام نتایج آزمایشگاه بصورت مکتوب به تعزیرات ارائه نماید.
 • مدیرکل اداره تعزیرات قول همکاری در بازرسی واحدهای معرفی شده توسط انجمن صنفی عایق های رطوبتی را (بصورت درون و برون استانی) دادند.
 • سرپرست بخش فلزی،ساختمانی و شیمی اداره استاندارد فارس ضمن حمایت و انجام وظیفه این اداره در انجام آزمایشات و نمونه برداریها اضافه کردند :
 • -         انجمن صنفی طرح توجیهی درخصوص ظرفیت اشتغال واحدهای عایق رطوبتی استان را ارائه دهد

  -         جهت خروج از رکود واحدهای موجود با کیفیت تولید بالا، از طریق کارگروه اشتغال استانی، طرح موضوع شده و بتوان از تولیدات داخل استانی با استاندارد مطلوب در پروژه های عمرانی استانداری استفاده نمود. .

  راه اندازی گروه کارشناسی مشتمل بر نماینده انجمن صنفی عایق رطوبتی، نماینده تعزیرات، نماینده سازمان صنعت معدن و تجارت و نظام مهندسی جهت رصد و کنترل بازار با همکاری اداره تعزیرات حکومتی تصویب گردید.
 •  
  اتاق مسوليت پيگيري الزام پروژه هاي عمراني استان به استفاده از توليدات درون استاني توسط استانداري  و همچنين الزام مهندسين ناظر ساختماني بر تاييد كيفيت عايق هاي رطوبتي بوسيله آزمايشگاههاي همكار توسط سازمان نظام مهندسي را بر عهده گرفت

 

نوشته شده در 1395/07/14
milk    به موجب دعوتنامه شماره 2175/95 مورخ 23/06/95 جلسه کمیسیون پایش فضای کسب و کار با حضور هیات مدیره اتحادیه صنایع لبنی، اداراه نظارت بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت ، سازمان بسیج سازندگی، کمیته امداد، اتحادیه خوار، بار و لبنیات اداره بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی شیراز ، جهاد کشاورزی، اداراه کل آموزش و پرورش استان،راس ساعت 10 صبح در سالن کنفرانس اتاق بازرگانی شیراز برگزار...
نوشته شده در 1395/06/15
2016-09-05-08-47-45     جلسه پایش فضای کسب و کار اتاق بازرگانی و صنایع و معادن شیراز، باحضور هیات مدیره اتحادیه صنایع لبنی، اداراه نظارت بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت، اداره استاندارد، استانداری و شورای راهبردی کمیسیون فضای کسب و کار اتاق راس 2 شهریور95 در سالن کنفرانس اتاق بازرگانی برگزار گردید.   افزایش مصرف سرانه شیر  رئیس اتحادیه صنایع لبنی فارس در این جلسه گفت: قیمت شیر نسبت به...
نوشته شده در 1395/06/15
2016-09-05-08-30-10    جلسه پایش فضای کسب و کار اتاق بازرگاني و صنايع و معادن شيراز ، با حضور هیات مدیره انجمن صنفی تولیدکنندگان عایق رطوبتی، رئیس اتحادیه صنف عایق استان، کارشناس بخش نظارت و بازرسی کالا سازمان صنعت معدن و نماینده اتاق اصناف استان، مورخ 19 مرداد در سالن کنفرانس اتاق بازرگانی تشکيل شد. در ابتدای جلسه، خانم دکتر راهدار، ضمن تشکر از حضور مدعووین محترم از پیگیری مستمر انجمن صنفی عایق رطوبتی...
نوشته شده در 1395/06/15
bread  جلسه پایش فضای کسب و کار اتاق بازرگاني و صنايع و معادن شيراز ، با حضور هیات مدیره انجمن صنفی تولیدکنندگان نان صنعتی استان فارس  ، راس ساعت 12.30 در سالن کنفرانس اتاق بازرگانی تشکيل شد. در این جلسه که با حضور ریاست اتاق، هیات مدیره انجمن صنفی تولیدکنندگان نان صنعتی، مدیریت اداره نظارت برمواد غذایی و معاونت بهداشت دانشکده پزشکی، مدیرکل تعزیرات،استانداری و ریاست اتاق اصناف استان فارس...
نوشته شده در 1395/03/30
waterproofing       جلسه کمیته پایش فضای کسب و کار اتاق بازرگاني و صنايع و معادن شيراز ، با حضور هیات مدیره انجمن های صنفی شرکت های عایق رطوبتی استان فارس، نماینده سازمان نظام مهندسی ساختمان، اعضای شورای اشتغال اداره کار، مدیر کل اداره تعزیرات حکومتی و سرپرست بخش فلزی و ساختمانی اداره کل استاندارد فارس 21 اردیبهشت 95 در سالن کنفرانس اتاق بازرگانی برگزار گردید.   پیرو جلسه گذشته کمیته...
نوشته شده در 1395/03/30
environment       جلسه کمیته پایش فضای کسب و کار اتاق بازرگاني و صنايع و معادن شيراز ، با حضور هیات مدیره انجمن های صنفی شرکت های عایق رطوبتی استان فارس ، مورخ 7 اردیبهشت 95 در سالن کنفرانس اتاق بازرگانی تشکيل شد. در ابتدای جلسه خانم دکتر راهدار، در رابطه با چارچوب برگزاری و اهداف کمیسیون پایش فضای کسب و کار، توضیحات ارائه نمودند. ایشان با تاکید بر مصوبه کارگروه اشتغال استان فارس در راستای...
نوشته شده در 1395/03/30
95     جلسه کمیته پایش فضای کسب و کار اتاق بازرگاني و صنايع و معادن شيراز ، با حضور هیات مدیره شورای نظام مهندسی کشاورزی استان فارس ، مورخ 23 فروردین 95  در سالن کنفرانس اتاق بازرگانی تشکيل شد. در ابتدای جلسه خانم دکتر راهدار، در رابطه با چارچوب برگزاری و اهداف کمیسیون پایش فضای کسب و کار، توضیحات ارائه نمودند. ایشان با تاکید بر مصوبه کارگروه اشتغال استان فارس در راستای مسئولیت...
نوشته شده در 1395/07/14
inflation6جهت مطالعه فایل، اینجا را کلیک فرمایید.
نوشته شده در 1395/06/15
inflation95جهت مطالعه فایل، اینجا را کلیک نمایید.
نوشته شده در 1395/06/15
bankجهت مطالعه فایل، اینجا را کلیک نمایید.
نوشته شده در 1395/04/14
inflation3برای دریافت فابل اینجا را کلیک کنید.
نوشته شده در 1395/04/14
inflationبرای دریافت فایل اینجا را کلیک کنید.
نوشته شده در 1395/03/31
95برای دریافت فایل اینجا را کلیک کنید.