پایش فضای کسب و کار با تمرکز برعملکرد انجمن های صنفی شرکت های عایق رطوبتی فارس با حضور مدیرکل تعزیرات استان

SEO анализ сайта
шаблоны SmartAddons joomla

پرینت

کسب و کار21

 

 

 

جلسه کمیته پایش فضای کسب و کار اتاق بازرگاني و صنايع و معادن شيراز ، با حضور هیات مدیره انجمن های صنفی شرکت های عایق رطوبتی استان فارس، نماینده سازمان نظام مهندسی ساختمان، اعضای شورای اشتغال اداره کار، مدیر کل اداره تعزیرات حکومتی و سرپرست بخش فلزی و ساختمانی اداره کل استاندارد فارس 21 اردیبهشت 95 در سالن کنفرانس اتاق بازرگانی برگزار گردید.

 

پیرو جلسه گذشته کمیته پایش که با حضور انجمن صنفی شرکتهای عایق رطوبتی برگزار شد، معضلات فضای کسب و کار این مجموعه با حضور مقامات حاضر و شورای راهبردی کمیسیون کسب و کار مورد بازنگری و کارشناسی قرار گرفت.

تولید کالای بی کیفیت، توزیع ارزان در بازار و در نتیجه معضل کم فروشی از موارد مهمی است که باید در صنعت تولید ایزوگام مورد توجه واقع شود. تعداد زیاد تولیدکننده خلاف استاندارد و سوء استفاده از شرایط جرایم اداره استاندارد همچنین ارائه مجوزهای دروغین و پروانه های تقلبی، باعث شده بازار کالای مرغوب و دارای کیفیت و استاندارد صحیح، در رکود قرار گیرد. لذا درخواست است تا اتاق با همکاری اداره تعزیرات و اداره کل استاندارد، اقدامات تنبیهی موجود را مورد بازنگری قرار گیرد.

خانم فرشادی، با تاکید بر پیگیری و حمایت همیشگی اداره کل استانداری در کلیه موارد، اضافه کردند تولید و صادرات دو موضوع مجزا میباشد. ایشان با توضیح اجرای طرح طاها که جهت غربالگری بسیاری از واحدهای تولیدی خاطی در فارس در حال انجام است، افزود ماده 59 قانون استاندارد به اتحادیه های صنوف این اختیار را داده تا با توجه به پیگیریهای انجام شده و مستندات قانونی بتوانند با واحدهای خاطی بطور مستقل برخورد نمایند. ایشان به محدوده اختیارات اداره بازرگانی با توجه به نمونه گیری از سطح بازار تاکید کرده و ادامه دادند این اداره باید نتایج مطالعه بازار را شامل کم فروشی و کیفیت پایین به اداره استاندارد و تعزیرات انتقال دهد.

آقای بازرگانی، نماینده سازمان نظام مهندسی ساختمان فارس، با توجه به موارد طرح شده در جلسه به همکاری این سازمان در جهت اصلاح انتخاب مهندسین ناظر در ایزوگامهای ساختمان تاکید نمودند. ایشان اضافه کردند نظام مهندسی فارس میتواند لیست واحدهای خاطی و بی کیفیت را با تایید اداره استاندارد و تعزیرات، جهت مهندسین و زیرمجموعه این سازمان اطلاع رسانی نماید.

آقای مبشری، مدیرکل اداره تعزیرات، به هدف این اداره در جهت همکاری با واحدهای تولیدی بخش خصوصی درون استانی تاکید نمودند. لذا در ادامه به لزوم راه اندازی کارگروه تخصصی در این زمینه با حضور نماینده انجمن صنفی عایق رطوبتی، نماینده تعزیرات، نماینده سازمان صنعت معدن تجارت و نظام مهندسی در بحث بازرسی واحدهای تولیدی و مراکز پخش تاکید نمودند. ایشان همچنین اضافه کردند در صورتیکه نتیجه بازرسی به خارج از استان فارس مرتبط گردد، آن واحد شناسایی و با اداره تعزیرات استان مربوطه مکاتبه خواهد شد.

 

طی مذاکرات انجام شده و ارائه معضلات و راهکارها ،

 

авто детали
фото новинки