پرینت

 

 

pdf آرشیو کمیسیون صنایع دوره هفتم

نظر به اهميت نقش و جايگاه صنعت و توليد در رشد و توسعه اقتصادي كشور و با عنايت به لزوم شناسايي و ارزيابي مشكلات و موانع توليد و استفاده بهينه از فرصتها و همچنين جلوگيري از چالشهاي احتمالي پيش رو بويژه در شرايط حاكم بر دوران پسا تحريم، ضرورت دارد با رويكردي مبتني بر خِرَد جمعي و با توسعه تعامل و همكاريهاي في مابين و بهره گيري از ظرفيت هاي قانوني اتاق بازرگاني به عنوان پارلمان بخش خصوصي و يكي از اركان مهم مشورتي قواي سه گانه، زمينه و بستر مناسب جهت هم انديشي در خصوص برنامه ريزي و ارائه راهكار و تدابير لازم در زمينه رشد و توسعه اقتصادي استان و كشور فراهم گردد. 

در همین راستا، کمیسیون تخصصی صنعت در اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی شیراز تشکیل گردید. اُميد است با اتكال خداوند متعال و همفكري و تشريك مساعي مديران و متوليان صنايع، شاهد هم افزايي و وفاق روزافزون در زمينه استفاده از تجارب و توانمنديهاي علمي و تخصصي واحدهاي توليدي و صنعتي استان پهناور فارس بوده و گام هاي مؤثر و ارزشمندي در مسير تعالي و خودكفايي کشور برداشته شود.

 

ریاست کمیسیون : آقای محمدرضا ظهیرامامی             نایب رئیس کمیسیون : آقای قاسم ابوقداره                      دبیر کمیسیون : پریسا ایـزدفر

 

نوشته شده در 1395/03/23
2016-06-12-06-27-37 تصویب نامه در خصوص برطرف شدن محدودیت اخذ تسهیلات تصویب نامه در خصوص برطرف شدن محدودیت اخذ تسهیلات و شرط عدم بدهی غیرجاری و چک برگشتی برای دریافت تسهیلات شرکت ها و واحدهای کوچک و متوسط  
نوشته شده در 1395/07/14
bridge     جلسه کمیسیون صنعت مورخ 4 /7/1395 با حضور جمعی از مسولین دانشگاه ها، صنعتگران و نمایندگان واحدهای مالیاتی در اتاق بازرگانی شیراز برگزار گردید. در ابتدای جلسه، آقای مهندس ابوقداره نائب رئیس کمیسیون صنعت، از حضور آقای دکتر ظهیر امامی رئیس کمیسیون صنعت، در نمایشگاه صنعت آب اطلاع دادند. ایشان در خصوص دستورکار جلسه: بررسی تعامل صنعت و دانشگاه و ارائه طرح پل توسط آقای دکتر جبرئیلی، ارائه...
نوشته شده در 1395/07/12
university     جلسه کمیسیون صنعت پیرامون بررسی آیین نامه و دستورالعمل چگونگی ارتباط صنعت و دانشگاه یکشنبه 7 شهریور، در اتاق بازرگانی شیراز با حضور جمعی از اعضای کمیسیون، صاحبان صنایع و نمایندگان دانشگاه ها تشکیل گردید. در ابتدای جلسه آقای ابوقداره نائب رئیس کمیسیون صنعت، توضیحاتی در خصوص این جلسه و ضرورت بررسی مفاد آیین نامه و ضمائم آن ارائه نمودند.   آقای سوخکیان نقطه نظرات آقای ظهیرامامی...
نوشته شده در 1395/06/16
2016-09-06-04-34-00    جلسه کمیسیون صنعت و معدن، در ساعت 8 صبح روز دوشنبه 1/6/95 در محل اتاق بازرگانی شیراز با حضور جمعی از اعضای کمیته و مسئولین دانشگاه باهنر، شهرک های صنعتی و مراکز تحقیقاتی، پبرامون بررسی آئین نامه پیشنهادی آقای هاشم نیا در خصوص بحث کاراموزی برگزار گردید.   -در ابتدای جلسه آقای هاشم نیا موضوع جلسه را بررسی آیین نامه پیشنهادی کاراموزی عنوان نمودند و درادامه آقای عرب غنی در خصوص...
نوشته شده در 1395/05/21
committee به موجب هماهنگی های انجام شده، جلسه کمیته تعامل بین صنعت و دانشگاه زیرمجموعه کمیسیون صنعت اتاق بازرگاني شيراز ، 11 مرداد 95 ساعت 8 صبح در سالن کنفرانس اتاق بازرگانی تشکيل شد.   در ابتدای جلسه، آقای عرب غنی پیرو مذاکرات انجام شده در جلسه قبلی کمیته به تهیه فرم های نظرسنجی و پرسش نامه جهت ارسال به واحدهای تولیدی و احصای نیازها و مشکلات موجود ، اشاره نمودند.   آقای راهدار، در خصوص فرم...
نوشته شده در 1395/05/06
universities      به موجب دعوت نامه شماره 1431/95 مورخ 29/04/95 ، جلسه کميسيون صنعت اتاق بازرگاني و صنايع و معادن شيراز ، راس ساعت 8 صبح با حضور ریاست دانشکده های شیراز و فعالین صنایع استان در سالن کنفرانس اتاق بازرگانی تشکيل شد.  آقای ابوقداره، نایب رئیس کمیسیون صنعت، با اشاره به مباحثی که در کمیسیون صنعت بررسی گردیده به اهمیت تعامل نزدیک بین دانشگاه و صنایع تاکید نمودند. آقای...
نوشته شده در 1395/04/14
industry      به موجب دعوت نامه شماره 1151/95 مورخ 09/04/95 ، جلسه کميسيون صنعت اتاق بازرگاني و صنايع و معادن شيراز ، راس ساعت 8 صبح با حضور معاونت صنایع سازمان صنعت معدن تجارت، شورای هماهنگی بانکها و فعالین صنایع استان در سالن کنفرانس اتاق بازرگانی تشکيل شد. در ابتدای جلسه، آقای ابوقداره با اشاره به دستور کار کمیسیون به اهمیت برگزاری مستمر و موثر جلسات تاکید نمودند. ایشان اضافه کردند با...
نوشته شده در 1395/03/20
1394-1395   تشکیل جلسه کمیسیون صنعت اتاق شیراز با دستورکار ارائه گزارش عملکرد سال 1394 و تدوین برنامه کمیته های مربوط به این کمیسیون در سال1395 در ابتدای جلسه، رئیس کمیسیون گزارشی از عملکرد سال گذشته کمیسیون صنعت را ارائه داد. «محمدرضا ظهیرامامی» از مهمترین مباحث مورد پیگیری کمیسیون را تعامل و همکاری اتاق و کمیسیون صنعت با دانشگاه در راستای پیشبرد اهداف صنعت و دانشگاه عنوان کرد. وی ادامه داد: بر اساس...