پرینت

 

 

کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع تبدیلی با هدف توسعه اقتصادی و تامین موارد و معضلات برای طرح در شورای گفتگوی استان و همچنین استفاده از راهکارها در سطح کلان ملی، در اتاق بازرگانی صنایع و معادن شیراز برگزار شد.

 

وظایف، ماموریت ها و انتظارات دفتر ساماندهی و توانمند سازی امور کشاورزی، آب، منابع غذایی و منابع طبیعی اتاق ایران:

 

 

 

 

 

 

pdf آرشیو کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع تبدیلی دوره هفتم

 

 

ریاست کمیسیون : محمدصادق حمیدیان                                     دبیر کمیسیون : محمد حسن طلعتی - زهرا شهرکی